Z e s p ó ł   K l a s z t o r n y   S t a r o w i e r c ó w

W o j n o w o

Fot. AMK

W Wojnowie, jednej z najbardziej malowniczych miejscowości na Mazurach, nad Jeziorem Duś znajduje się zespół klasztorny, zbudowany w połowie XIX wieku. Zabudowania otacza murek ze skromną bramą. Wokół podwórza ciągną się budynki zakonne i gospodarcze. W centrum stoi świątynia, w jej przedsionku eksponowane są stare zdjęcia z przedwojennego Wojnowa. W nawie głównej świątyni możemy podziwiać ikony przedstawiające Świętą Trójcę, Matkę Boską, Chrystusa i proroków.