Z a b y t k o w y   K o ś c i ó ł

W i n d a   k / K ę t r z y n a

W centrum niewielkiej miejscowości Winda przy drodze z Kętrzyna do Barcian znajduje się ceglany kościół z I poł. XV wieku. Ciekawa wieża w dolnej części czworoboczna z cegły a wyżej drewniana w kształcie ośmioboku zwieńczona jest spiczastym hełmem.

Szeroki korpus z kamieni polnych i cegły ozdabiają schodkowe szczyty z ostrołukowymi blendami. Ściany wspierają przypory, między którymi rozmieszczono ostrołukowe okna. Wewnątrz zachowało się zabytkowe wyposażenie.