Z a b y t k o w a   W i e ż a   C i ś n i e ń  -  G i ż y c k o

W centrum miasta na wzniesieniu znajduje się charakterystyczna ceglana wieża ciśnień. Solidna budowla z nieregularnym układem okien, ozdobiona płycinami i krenelażem, widoczna jest z jeziora Niegocin. Aktualnie jest to własność prywatna z możliwością zwiedzania i podziwiania panoramy okolicy. Na ostatniej kondygnacji mieści się nowoczesny taras widokowy, poniżej znajduje się kawiarnia.