Z a m e k   K r z y ż a c k i   -   W ę g o r z e w o

Ciekawą budowlą jest trójskrzydłowy zamek pokrzyżacki zbudowany w końcu XIV wieku nad rzeką Węgorapą.

Niegdyś zdobiły go trzy wieże, blanki i szczyty. Niestety na przestrzeni wieków był tak często przebudowywany, że obecnie jego kształt niewiele przypomina średniowieczne zamki. Ostatni szczyt z czasów krzyżackich uległ zniszczeniu w 1845 roku. Dopiero w latach osiemdziesiątych zamek odbudowano po zniszczeniach wojennych.