Z a m e k   G o t y c k i   -   S z y m b a r k

Zamek wzniesiono jako siedzibę proboszcza kapituły pomezańskiej na początku XIV wieku, znajduje się on prawdopodobnie na nasypie grodu staropruskiego.

Od strony wschodniej do zamku prowadził most zwodzony, na początku XIX wieku zbudowano w jego miejsce arkadowy most stały.

W ciągu murów obronnych znajdowało się 12 wież, obecnie tylko 10 - każda inna. Ceglane mury, miejscami bardzo wysokie, otaczają regularny dziedziniec.

Od XVII wieku zamek sukcesywnie przebudowywany należał do magnackiego rodu Finckensteinów.

W czasie wojny został spalony, następnie zamienił się w malowniczą ruinę.