W i a t r a k   H o l e n d e r s k i
w   S t a r e j   R ó ż a n c e   k / K ę t r z y n a

Na północ od Kętrzyna w pobliżu niewielkiej wsi Stara Różanka, w nienagannym stanie, zachował się wiatrak holenderski z XIX wieku. Charakterystyczny ciemnoczerwony, ceglasty stożek zwieńczony jest drewnianą głowicą ze skrzydłami. Z niewielkich półkolistych okienek zwiedzając wiatrak można obejrzeć piękną panoramę okolicy.