Z e s p ó ł   P a ł a c o w o - P a r k o w y

R o d e l e   k / K ę t r z y n a

Rodele wzmiankowane są w dokumentach źródłowych z 1419 roku, istniał tu wówczas majątek rycerski. Zespół pałacowo - parkowy usytuowany jest przy drodze Kętrzyn - Barciany. W odległości około 14 km na północ od Kętrzyna.

Pałac wzniesiono w latach 1859-1861 w stylu eklektycznym. Jest to budowla murowana z cegły i otynkowana, z wysokim przyziemiem i piętrem reprezentacyjnym. Od ogrodu na wysokości piętra - duży taras oraz wejście do reprezentacyjnego salonu. Od strony południowej i wschodniej pałacu rozciąga się park. Od szosy do pałacu wiedzie stara lipowa aleja.