Z a m e k   B i s k u p ó w   -   R e s z e l

Jedną z największych atrakcji niewielkiego miasteczka Reszel jest dawny zamek biskupi. Masywna ceglana budowla z przesadzistą okrągłą basztą oraz strzelistą neogotycką wieżyczką. Na niewielki brukowany dziedziniec prowadzi potężna czworoboczna brama.

Zamek wzniesiony w poł. XIV wieku, pełnił w wiekach późniejszych rolę letniej rezydencji biskupów, potem siedziby burgrabiów, wreszcie więzienia.

Na zamku działa bardzo interesująca galeria organizująca wystawy sztuki współczesnej.