Z a b y t k o w y   R a t u s z   -   I ł a w a

Przy ulicy Niepodległości znajduje się neobarokowy budynek dawnego ratusza z XIX wieku. W chwili obecnej jest siedzibą władz miasta.

W pobliżu ratusza wznosi się neoklasycystyczny gmach dawnej hali miejskiej.