P i r a m i d a   F a r e n h e i d ó w   -   R a p a

W wsi Rapa, położonej w niewielkiej odległości od Bań Mazurskich, wznosi się niesamowita budowla w kształcie piramidy będąca grobowcem rodziny Farenheidów. Budowla powstała na początku XIX wieku w/g projektu B. Thorwaldsena. Piramidę usytuowano ok. 5 km na południe od rodzinnego pałacu położonego w Bejdunach (obecnie na terenie Rosji). Wzorowana na budowlach egipskich, usytuowana w specjalnie wybranym miejscu, posiadała właściwości koncentrujące pozytywną energię kosmiczną, wzmocnioną dodatkowo kątem nachylenia ścian. Zmierzone przez naukowców promieniowanie budowli wynosi ok. 23 tys. jednostek w skali Bovisa i niezwykle korzystnie oddziaływuje na organizm ludzki, co kwalifikuje obiekt jako tzw. "miejsce mocy".