Z a b y t k o w y   D r e w n i a n y   K o ś c i ó ł
O s t r y k ó ł   k / P r o s t e k

Ostrykół - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki.

Wieś założona około 1338 roku. Podczas najazdu tatarskiego hetmana Gosiewskiego w 1656 wieś została doszczętnie spalona. W okresie insurekcji kościuszkowskiej (1794) w okolicy działały oddziały powstańcze. Oddział rotmistrza Więckowskiego został pod Ostrykołem rozbity przez wojsko pruskie.

We wsi znajduje się,  jeden z nielicznych na Mazurach, dawny ewangelicki drewniany kościół z 1667 roku.

Jest to trzynawowa świątynia drewniana, z dość szeroką nawą główną i dwiema bocznymi, utworzonymi przez filary podtrzymujące balkony. W prezbiterium znajduje się ołtarz barokowy z 1683 roku. Całe prezbiterium oddzielone jest od reszty kościoła drewnianymi balustradami. W jego nawie umieszczono krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa z 1839 roku. Przy ołtarzu znajdują się dwie figury aniołów: stojącego i w locie, a po ich bokach dwa mosiężne świeczniki z XVII wieku. Charakterystyczne są kręcone kolumienki w ołtarzu, posiadające kapitele korynckie Szczególnie cenne są empory wbudowane w tym kościele po obu stronach nawy.

W kościele znajdują się dziesięciogłosowe organy z roku 1799, na chórze znajduje się zabytkowe poroże jelenia.