M o s t   O b r o t o w y

N a   K a n a l e   Ł u c z a ń s k i m   -   G i ż y c k o

Most obrotowy został zbudowany w 1848 roku przez firmę Bechelt C.O. Grundberg und Shel z Zielonej Góry. Most ten zapewnił dogodne połączenie miasta z jej dzielnicą oddzieloną kanałem Łuczańskim w której w latach 1844 - 1857 zbudowano potężną twierdzę nazwaną imieniem pruskiego ministra wojny gen. von Boyena. Ówcześni inżynierowie skonstruowali ponad 21-metrowej długości i niemalże 8-merowej szerokości ruchome przęsło o oryginalnym sposobie zwodzenia w bok (a nie do góry jak się to odbywało w tradycyjnych tego rodzaju konstrukcjach). Most ważący ponad 100 ton mógł być zwodzony ręcznie przez jednego operatora. 

W latach 1960-1970 w ramach modernizacji, most został zelektryfikowany i wprowadzono elektryczne zwodzenie, co przyśpieszyło jego zużycie i konieczność wyłączenia z eksploatacji.

Dopiero od 1993 roku po przywróceniu stanu pierwotnego, most obrotowy został włączony do eksploatacji i jego obsługa odbywała się ręcznie, zgodnie z pierwotnymi założeniami konstruktorów. Obecnie jest to jedyny czynny most obrotowy w Europie, zaliczany do unikalnych zabytków myśli technicznej.