K o ś c i ó ł   Ś w .  B a r t ł o m i e j a  -  M i ł o m ł y n

W niewielkiej miejscowości Miłomłyn, położonej na granicy Pojezierza Iławskiego i Olsztyńskiego, warto zwiedzić neogotycki kościół św. Bartłomieja oraz zabytkową dzwonnicę z odcinkiem murów obronnych dawnego miasta.