Z a b y t k o w y   K o ś c i ó ł   w   B a r c i a n a c h

W miejscowości Barciany zobaczyć możemy gotycki kościół z ok. 1389 roku, kilkukrotnie rozbudowywany w późniejszych wiekach (przebudowa wieży w latach 1729-1741 i w 1804, dobudowa kruchty w 1783 roku). Cechą charakterystyczną jest wieża zbudowana z cegły i kamieni polnych. Podobnie jak większość kościołów w okolicy, świątynia nie ma prezbiterium, a jej ścianę wieńczy schodkowy szczyt. Do kościoła prowadzi skromna ostrołukowa brama wejściowa.