Z e s p ó ł   P a ł a c o w o - P a r k o w y  -  K a r n i t y

Zamek zbudowała w 1855 roku rodzina vin Albeyhil.

Jest to jedna z najpiękniejszych budowli epoki romantyzmu na Warmii i Mazurach. Do czasu II wojny światowej był siedzibą rodu.