K o ś c i ó ł   P r z e m i e n i e n i a   P a ń s k i e g o
I ł a w a

W mieście poważnie zniszczonym podczas ostatniej wojny jest to jeden z najstarszych zabytków. Pochodzi z XIV wieku, rozbudowany w poł. XVI wieku. Do korpusu ozdobionego gotyckimi szczytami przylega renesansowa wieża. Wewnątrz świątyni znajduje się rokokowy ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII wieku i ozdobne żyrandole. Na tyłach przetrwały fragmenty XIV wiecznych murów obronnych.