Z a m e k   K r z y ż a c k i   -   G i ż y c k o

Zamek został wzniesiony przez zakon krzyżacki pod koniec XIV wieku nad kanałem Łuczańskim łączącym jeziora Niegocin i Kisajno. Składał się z domu mieszkalnego i prostokątnego dziedzińca otoczonego murem, za którym znajdowała się fosa. W 1365r Litwini pod wodzą Kiejstuta zdobyli i spalili zamek, po czym Krzyżacy odbudowali warownię. W XVI wieku został przebudowany w stylu renesansowym. W połowie zeszłego wieku znajdowało się tu mieszkanie komendanta twierdzy Boyen. Obecnie pozostało jedynie zachowane skrzydło dawnego zamku - niewielki zaniedbany budynek ozdobiony falistym szczytem.

Obecnie trwają prace remontowe zamku...