K o ś c i ó ł   N a j ś w i ę t s z e g o
S e r c a   J e z u s o w e g o  -  E ł k

W miejscu gdzie obecnie stoi kościół Najświętszego Serca Jezusowego (zbieg ulicy Wojska Polskiego i Armii Krajowej) na przestrzeni poprzednich lat stało kilka innych świątyń. Pierwszą, drewnianą świątynię, postawiono jeszcze w XV wieku.

Obecny kościół został wzniesiony w latach 1847-50 dla gminy ewangelickiej. Świątynię około roku 1870 i w latach 1920-25 kilkukrotnie przebudowano. Do 1945 roku była to świątynia ewangelicka, po wojnie kościół przeszedł w ręce katolików.