C z a r n y   S z a n i e c   -   P o z e z d r z e

Kwatera wojenna Himmlera "Czarny Szaniec" w Pozezdrzu powstała w 1941 roku. Pierwotnie składała się z 8 obiektów: 5 schronów o stropach i ścianach 2 metrowej grubości, podziemnego garażu, 2 ceglanych wartowni.

Teren kwatery, starannie zamaskowany w gęstym lesie, otoczony był pasem pól minowych oraz płotem z siatki i drutu kolczastego. Obiekt nigdy nie był bombardowany. W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły w powietrze opuszczoną kwaterę.