Z a b y t k o w y   W i a t r a k   -   B ę s i a

W miejscowości Bęsia, po prawej stronie drogi z Biskupca do Reszla, znajduje się zabytkowy wiatrak, ładna budowla na planie ośmiokąta, zdobiona półkolistym szczytem. Drewniana w części górnej, murowana w dolnej, na szczycie charakterystyczna metalowa chorągiewka. Budowla powstała na początku XIX wieku. Przed laty mieściło się tu Muzeum Młynarstwa Powietrznego, z ekspozycją narzędzi i sprzętu młynarskiego z terenu Warmii i Mazur, aktualnie nieczynne.